Välkommen till Arenans förskola!

Förskolan med barnen i fokus

Vi tror på att barnen på förskolan ska ha en god pedagogisk verksamhet. Arenan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går här. Hos oss är ditt barn i fokus och vi gör vårt yttersta för att leva upp vill våra pedagogiska grundpelare. Arenans Förskola är en friförskola som funnits i Leksand sedan 2008.

Vi erbjuder

 • Inledande kontakt med barnet och samtal med föräldrar i barnets hemmiljö.
 • Dagliga möten med barnets förälder för ömsesidig information om barnet.
 • Regelbundet återkommande samtal (1 ggr/termin) med förälder kring vad förskolan och föräldrarna ska utmana barnen i för att barnet ska få känna att han/hon lär sig. Överenskommelser dokumenteras i ”sammanfattning av föräldrar samtal”.
 • Pedagogiska metoder som bygger på barnens kompetens, nyfikenhet och intressen uppmuntrar barnen att utforska och lära och beaktar genusperspektivet.  
 • Daglig observation av barnet samt dokumentation för att synliggöra barnets utveckling.
 • Positiva samtal med barnet om hans/hennes kunskaper, förmågor och intressen.
 • Rikligt med tillfällen att dagligen leka med andra barn, ute och inne i olika former.
 • Sång, musik, rim och ramsor, dans, målning och konstruktion samt andra skapande aktiviteter.
 • Daglig träning av barns grov- och finmotorik, vi åker skridskor en dag i veckan, samt förmåga att uttrycka sig i ord och handling.   
 • Daglig omsorg med måltider, hygien, närhet/beröring och vila/avkoppling så som massage, yoga och läsning.
 • En barnanpassad miljö som är säker, stimulerar barnets allsidiga utveckling och där hela dagen används som stöd för barns växande och lärande.
hem_botten